Skip to content

Vasil Mama & Co

MEDICINAL AROMATIC FRUITS

MEDICINAL Fruits

Fruits

FructusFruitsFruta
Sambucus ebulus Danewort Shpendra
Sambucus nigra Elderberry Shtogu
Crataegus monogyna Hawthorn Murrizi
Juniperus communis Commun juniper Dëllinja e zezë
Juniperus oxycedrus Princkcly juniper Dëllinja e kuqe
Malus sylvestris Wild apple Mollë e egër
Vaccinium myrtillus Blueberry Boronica
Rosa canina Dog rose Trëndafili i egër
advanced divider